پاد، آموزش برای همه، همه برای آموزش


یکی از مهم ترین حوزه های هدف برای ایجاد شبکه های اجتماعی، حوزه ی آموزش و فراگیری دانش های جدید است.
شبکه علمی- اجتماعی پاد، به عنوان یکی از مهم ترین بخش های این سامانه، بستری امن و مطمئن برای تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجربیات در حوزه ی آموزش و یادگیری است و به عنوان مکمل سایر قسمت ها مثل بخش مشاوره، آموزش و فروشگاه عمل می کند.
شبکه علمی پاد یک شبکه اجتماعی با بهترین قابلیت های شبکه های اجتماعی دیگر است با این تفاوت که مخاطبین این بخش، جمعی از اساتید، دانش آموزان و موسسات آموزشی هستند. در واقع کاربر با عضویت در شبکه علمی پاد در جمعی آموزش محور به فعالیت می پردازد و ارتباطات، بین گروهی است که هدف مشترک ارتقا سطح آموزش را دارند.
در این بخش، اساتید، دانش آموزان و به طور کلی مخاطبین شبکه می توانند علاوه بر دسترسی به حجم بزرگی از محتواهای به روز و طبقه بندی شده، به سادگی ارائه محتوا کنند و در اختیار سایرین قرار دهند.

 

شبکه اجتماعی در یک نگاه:
جامعه‌ی تخصصی آموزش جهت تعامل هدفمند کاربران با کلیه ویژگی ها و امکانات سایر شبکه های اجتماعی:
 امکان ارائه محتوا (مطلب، فایل، عکس، فیلم و ...)، نظر، لایک و ...
 صفحه شخصی هر کاربر با ویژگی های متناسب با نقش آن
 ارتباط طیف وسیعی از مخاطب (دانش آموز، استاد و موسسات) با هدف مشترک و تجربه آموزش از طریق یک دیگر
 دسترسی به منبع عظیمی از محتواهای آموزشی به روز
 نمایش محتوا در قالب دسته بندی های موضوعی
 ایجاد انگیزه فعالیت و رقابت از طریق سیستم بازی گونه
 و ...