سعید محبی

امتیاز: 0
تاریخ ثبت : 1395/10/05
ویرایش شده در تاریخ : 1395/10/05

فیزیک پیش

ارسال پاسخ
1
0

اتومبیلی در جاده ای مستقیم در حرکت است.از لحظه ای که راننده مانعی را در مقابل خود رویت می کند،4 ثانیه طول می کشد تا با شتاب ثابت

متوقف شود. جابجایی متحرک در 2 ثانیه ی نخست زمان توقفش چند برابر شتاب است؟

Array
(
  [0] => Array
    (
      [id] => 211
      [post_id] => 4609
      [customer_id] => 1033678
      [file_name] => 
      [file_index] => 
      [file_path] => /files/52956/Documents/
    )

)
1

4پاسخ

عرفان عبدالوند

امتیاز: 0
تاریخ ثبت : 1395/10/06
ویرایش شده در تاریخ : 1395/10/06
1

سلام سعید جان، بنده عکس پاسخ رو با هر دو فرمت png و jpeg قرار دادم ولی پیداست برای نمایش دچار مشکل شده

سعی می کنم با توجه به اینکه برای پاسخ دادن قابلیت فورمول نویسی وجود ندارد به صورت متن مفهوم رو منتقل کنم.


با توجه به اینکه فاصله متحرک تا مانع ذکر نشده است، نمی توان عددی برای شتاب توقف یا سرعت اولیه بدست آورد. اما واضح است

که می توانیم شتاب توقف را بر حسب سرعت اولیه بدست بیاوریم.

اگر در ابتدا سرعت را (V) در نظر بگیریم، چهار ثانیه زمان می برد تا سرعت صفر شود پس اندازه شتاب توقف یک چهارم سرعت اولیه خواهد شد.

 حال در معادله جابجایی زمان شتاب را با علامت منفی قرار داده و به جای سرعت اولیه چهار برابر شتاب را قرار می دهیم. زمان را نیز برابر

 2 ثانیه قرار داده چراکه جابجایی در دو ثانیه اول مد نظر ماست.

به این ترتیب مشاهده می کنیم جابجایی در دو ثانیه اول برابر (6a) می شود. که به معنی این است که جابجایی در 2ثانیه اول حرکت 6 برابر

اندازه شتاب توقف است پس جواب عدد (6) خواهد شد.

دقت: منظور از 6 برابر بودن جابجایی از لحاظ عددی است و واحد های جابجایی، شتاب و سرعت طبق SI تعریف می شوند.Array
(
)
1

عرفان عبدالوند

امتیاز: 0
تاریخ ثبت : 1395/10/06
ویرایش شده در تاریخ : 1395/10/06
1

عکس پاسخ:

Array
(
)
1

عرفان عبدالوند

امتیاز: 0
تاریخ ثبت : 1395/10/06
ویرایش شده در تاریخ : 1395/10/06
1

پاسخ:

Array
(
)
1

کامران کامرانی

امتیاز: 0
تاریخ ثبت : 1395/10/06
ویرایش شده در تاریخ : 1395/10/06
0

قبل از هر کاری سرعت اولیه ی اتومبیل را بر حسب متر بر ثانیه به دست

 می آوریم :                                                         

الف) در لحظه ی توقف ، سرعت حرکت صفر می شود (v=0 ) ؛ پس ؛

 

ب) از دو راه مسافت توقف اتومبیل را حساب می کنیم 

راه  حل اول : استفاده از معادله ی مستقل از شتاب 

راه حل دوم : استفاده از معادله ی مستقل از زمان

Array
(
)
1

پاسخ شما

{literal}